Digital Markedsstrategi

Vi ruster markedsaktivitetene deres for fremtiden og sammen bygger vi robuste og lønnsomme markedsfunksjoner for bedriften.

Digital Markedsstrategi

Kompetanseheving

Digitale medier setter stadig større krav til internkompetanse. Vi tilrettelegger for fornuftig fordeling mellom outsourcing og egenproduksjon.

Kompetanseheving

Innkjøp og implementering

Gjennom erfaringsbasert kunnskap og analyse sørger vi for lønnsomme innkjøp og implementering av de rette markedstiltakene for deres virksomhet.

Innkjøp og implementering

Lønnsomme kundeopplevelser

Digital markedsføring skal være lønnsom for virksomheten og gi en helhetlig og engasjerende opplevelse for dine kunder og ansatte. Vi streber etter å finne lønnsomme løsninger som gir langsiktige synergier mellom inntjening, positive kundeopplevelser og motiverte ansatte.

Om Langfjord Media

Langfjord Media er et konsulentselskap med kontor sentralt i Oslo og over 7 års erfaring med digitale medier og digitale markedsstrategier. Vårt formål er å hjelpe virksomheter å utnytte potensialet i den digitale tidsalderen. Digitale medier er i stadig endring og reglene for effektiv markedsføring blir stadig mer variert og komplekst. Fremtidens bedrifter må derfor både bygge kompetanse internt og samtidig knytte til seg ekstern ekspertise. Derfor er vår visjon å kunne bistå med aktuell ekspertise samtidig som vi integrerer kompetanse og prosesser internt i virksomheten der det er hensiktsmessig.

Fremtiden er digital - og det er deres virksomhet også!